Stability of the local government system between 2002 and 2020

  • Ábel Berczik

Abstract

The local government sector is an important part of public finances. Between 1990 and 2010, municipalities were the main depositors of basic public services (public education, health, social care and public administration) affecting citizens. It can be summarized, that the municipalities provided a high level of public services at local level. However, crisis phenomena emerged in the mid to late 2000s. Many municipalities have run out of financial resources required for operation (such as useable assets) and finally, they became indebted. Due to rapidly growing debt, a weakened system was no longer able to cope with the challenges of the economic crisis in 2008. The increasing deterioration in the payment potential of municipalities put provision of public services in many areas at risk. For this reason, after 2010, the Hungarian local governmental system had to be redefined, the municipalities’ function and the financing system had to be reformed preserving its value accumulated over the previous two decades. Hereinafter – breakdown into larger sections – the last cc. 20 years of local governments’ economy will be presented So the reader can get true information about changes in financing and regulation, local municipal budget balances and debt developments, debt consolidation and elaboration of debt authorization system. Following this section, the major development programs will be reviewed and the possible role of the ASP in ensuring the stability of municipal management will be mentioned. 

 

A helyi önkormányzatok az államháztartás egy fontos alrendszerét képezik. Az 1990. és 2010. közötti években az önkormányzatok voltak a polgárokat érintő alapvető közszolgáltatások (közoktatás, egészségügy, szociális ellátás és államigazgatási feladatok) legfőbb letéteményesei. Öszszefoglalóan megállapítható, hogy az önkormányzatok a számukra kitűzött közszolgáltatásokat magas szinten biztosították. Ugyanakkor a 2000-es évtized közepére, második felére válságjelenségek ütötték fel a fejüket. Számos önkormányzat esetében elfogytak a működésüket addig biztosító tartalékok (pl. a hasznosítható vagyonelemek), és így egyre inkább az eladósodásból származó források képezték az önkormányzati működés egy fontos forrását. A gyorsan növekvő adósságállomány miatt legyengült rendszer immáron nem tudott megbirkózni a 2008-as gazdasági válság kihívásaival. Az önkormányzatok fizetési potenciáljának egyre nagyobb arányú romlása számos helyen immáron a közszolgáltatások biztosítását is veszélyeztette. Emiatt 2010. után a magyar önkormányzatiságot újra kellett definiálni, az önkormányzatok feladat és finanszírozási rendszerét – a korábbi két évtized értékeit megőrizve – meg kellett reformálni, át kellett alakítani. Az alábbiakban – nagyobb szakaszokra tagolva – bemutatásra kerül a helyi önkormányzatok gazdálkodásának elmúlt, közel 20 éve. Az olvasó így hű képet kaphat többek között a finanszírozási és szabályozási változásokról, az önkormányzati költségvetési egyenlegek, valamint az adósságállomány alakulásáról, az adósságkonszolidáció menetéről és az adósságengedélyezés rendszerének kialakításáról. Ezt követően áttekintésre kerülnek a főbb fejlesztési programok, továbbá szóba kerül az ASP lehetséges szerepe is az önkormányzati gazdálkodás stabilitásának biztosításában.

Published
2019-11-09
How to Cite
Berczik, Ábel. (2019). Stability of the local government system between 2002 and 2020. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 14(3). Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/173