MUNKA, KAPITALIZMUS ÉS SZABADSÁG

Work, capitalism and freedom

  • Dániel Martin Baranyi
  • Tamás Csontos

Abstract

A fejlodesgazdasagtan.hu hasábjain az elmúlt hetekben pezsgő vita bontakozott
ki a munka fogalmával és a szabadsággal kapcsolatban. A vitában részt vevő
kollégák közös kiindulópontja, hogy a munka a szabadság ellentétpárjaként
jelenik meg mind a közgazdaságtudományban, mind a köznapi
szóhasználatban. Jelen írásunkban a szakmai párbeszéd tanulságait szeretnénk
összefoglalni. A szerzők amellett foglalnak állást, hogy a szabadság nem a
munkanélküliség állapota, a munka kommodifikált, kizsákmányoló fogalmán
túl a munka a szabadság gyakorlásának, a személyes fejlődésnek és a társadalmi
részvételnek egyik fontos formája lehet.
In the website of “Fejlodesgazdasagtan”, a lively debate has been unfolding in
recent weeks about the concept of work and freedom. The common starting
point was that work appears as the opposite of freedom in economic literature
and in everyday language. In this paper, we aim to summarise the lessons
learned from this discussion. We argue that freedom and work are not mutually
exclusive concepts. In our view, a workless society cannot be an ideal. We point
out that beyond the commodified, exploitative concept of work, it can also be
interpreted as a form of personal development, practising freedom and
participation in society.

Published
2022-03-09
How to Cite
Baranyi, D. M., & Csontos, T. (2022). MUNKA, KAPITALIZMUS ÉS SZABADSÁG. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(1), 191-200. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1414