KÖZOKTATÁS DÉL-KOREÁBAN

Public Education in South Korea

  • György Csáki György

Abstract

A dél-koreai közoktatási rendszer sikerei vitathatatlanok: az analfabetizmus
gyors felszámolása, az alapfokú oktatási rendszer gyors általánossá tétele, az
átfogó szakképzési rendszer rövid időn belüli kialakítása a háború utáni korszak
gyors sikereit jelentették. A közoktatási rendszer sikereit igazolják vissza a
PISA-felmérésekben elért kiemelkedő teljesítmények. A felső középfokú
oktatás ugyan nem kötelező (és nem is ingyenes), de csaknem teljeskörű. A felső
középfokú iskolát végzett korosztály háromnegyede folytatja tanulmányait
felsőfokú képzésben. Az oktatási rendszer fontos szerepet játszott és játszik a
kiemelkedő gazdasági sikerekben, Dél-Korea fejlett tudásalapú gazdasággá
válásában, de az oktatási rendszer önmozgása igen jelentős. Az oktatás sikerei
már a gazdasági fellendülés megindulása előtt is nyilvánvalóak voltak, ebben a
koreai szocio-kulturális hagyományok és a társadalomra jellemző tanulási láz
szerepe sem elhanyagolható: a háztartások oktatásra fordított magas kiadásai a
demográfiai visszaesés, az egy gyerekes háztartások általánossá válásának is
egyik fő okát jelentik. A dél-koreai oktatási rendszer folyamatos fejlődésének
további meghatározó forrása az oktatást prioritásként kezelő politika, a
gazdaság strukturális átalakulásait gyorsan és hatékonyan követő
oktatáspolitikai átalakulások, a hatékonyan működő centralizált
oktatásirányítás és pedagógiai kreativitás szerencsés összhangja. Nem kérdéses,
hogy a dél-koreai oktatási rendszer továbbra is a dinamikus gazdasági fejlődés
egyik alapja marad.
The successes of the South Korean public education system are indisputable:
the rapid eradication of illiteracy by the early universalisation of primary
education, the establishment of a comprehensive vocational training system in
a short time were rapid successes of the post-war era. The success of the public
education system is reflected by the county’s outstanding performance in the
PISA rankings. Upper secondary education is not compulsory (and not free),
but it is almost complete. Three quarters of upper secondary school leavers
continue their studies at tertiary level. The success of education had been evident even before the economic recovery started, and the role of Korean
socio-cultural traditions and the learning fever that has always characterised
the society is not negligible: high household spending on education is one of
the main reasons for the demographic decline and the prevalence of one-child
households. An additional source of the development of the South Korean
education system has been the high political priority of education, the
education policy changes that have followed quickly and effectively the
structural changes in the economy, and the happy combination of effective
centralised educational management and pedagogical creativity. There is no
doubt that the South Korean education system will continue to be a solid basis
for economic development.

Published
2022-03-09
How to Cite
Csáki György, G. (2022). KÖZOKTATÁS DÉL-KOREÁBAN. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 17(1), 89-111. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1410