AZ INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA-KUTATÁSOK NÖVEKVŐ FONTOSSÁGA

A téma tudománymetriai elemzése

  • Klaudia Gabriella Horváth

Abstract

Az innovációs együttműködések mozgatórugóinak megértése és az ismeretek gyakorlati hasznosítása elengedhetetlen a versenyképességgel és általános gazdasági fejlődés lehetőségeivel foglalkozó kutatók és gyakorlati döntéshozók számára. Ezzel összefüggésben jelen tanulmány rövid áttekintést ad az innovációs ökoszisztéma-fogalom koncepcionális kereteiről, illetve az innovációs együttműködések szerepéről az innovációs folyamatokban. Az elméleti megalapozás mellett a tanulmány fő célkitűzése, hogy leíró statisztikai módszerekkel, a Scopus adatbázisának segítségével azonosítsa azokat a trendeket, szerzőket és periodikákat, amelyek ismerete a témát Magyarországon vizsgáló kutatók és döntéshozók számára elengedhetetlen a világgazdaságban megfigyelhető tendenciák megértéséhez és a nemzetközi diskurzusba való bekapcsolódáshoz.

Understanding the driving force of innovation cooperations is an essential element for both researchers and decision-makers in connection with competitiveness and economic development. In this context, this study provides a brief overview of the conceptual framework of innovation ecosystem and the role of innovation cooperations in innovation processes. In addition to the theoretical foundation, the main objective of the study is to identify the major trends, authors and journals of innovation ecosystem research based on Scopus database. The science metrics thus provide a solid summary of the topic for readers and „best practices” for a consistent publication strategy for researchers.

Published
2021-12-21
How to Cite
Horváth, K. G. (2021). AZ INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA-KUTATÁSOK NÖVEKVŐ FONTOSSÁGA. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(4), 237-258. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1384