Egyedi jellemvonások a modern dél-koreai kereszténységben

Unique features of Christianity in modern South Korea

  • Fábian Armin Vincentius

Abstract

A „Han folyó csodája” kifejezésről sokan hallottak Dél-Korea rendkívül gyors és drámai fejlődésének
eredményeként, ám az talán kevesek számára ismert, hogy a Japántól való felszabadulást (1945),
illetve a koreai háborút (1953) követően a kereszténység is komoly áttörést ért el az országban.
Jelenleg a lakosság több mint negyede, 13.5 millió személy vallja magát kereszténynek, a domináns
protestáns felekezetek mellett pedig számottevő a hozzávetőlegesen 5 millió katolikus száma is.
Mindez nemcsak a régióban található többi államhoz viszonyítva különleges, hanem azt is jelenti,
hogy a Dél-Koreában élő keresztények aránya meghaladja az országban létező többi vallás
követőinek számát együttvéve. A folyamat különösen érdekesnek tekinthető azon szempontból, hogy
a távol-keleti állam teljesen más kulturális, vallási és történelmi szempontok alapján fejlődött a
kereszténység megjelenése előtt, napjainkra azonban mégsem a sámánizmus vagy a buddhizmus,
hanem a kereszténység bír központi szereppel vallási életében. Jelen tanulmány célja épp arra választ
adni, hogy milyen okoknak köszönhetően volt képes a kereszténység hívek sokaságának bevonzására,
illetve milyen egyedi, Dél-Koreára jellemző sajátosságok alakultak ki a fejlődés eredményeként.
Jelen kutatás során egy rövid összefoglaló keretén belül szó esik a kereszténység Korea területét
érintő kezdeti megjelenéséről, majd külön fejezetekben olvasható a katolicizmus, ortodoxia,
anglikanizmus és protestantizmus helyzete. A munka autenticitásához és részletességéhez hozzájárul,
hogy a szerző kilenc kvalitatív interjút készített a különböző felekezetek képviselőivel, illetve délkoreai tanulmányútja során személyesen is meglátogatta több felekezet lényeges helyszíneit.
The term "Miracle on the Han River" has been heard by many as a result of South Korea's fast and
dramatic development, but it is probably known to few that in parallel Christianity managed to gain
as well a significant popularity in the country after the liberation from Japanese occupation (1945)
and the end of the Korean War (1953). Currently, more than a quarter of people living in South Korea
consider themselves as Christians, and in addition to the dominant Protestant denominations, the
number of Catholics is also significant with a number of around 5 million followers. The high share
of Christians may seem peculiar not only compared to other states in the region, but also by
acknowledging that before the emergence of Christianity Korea evolved based on different, cultural
and religious principles. Still, instead of Buddhism or Shamanism nowadays Christianity has a central
role in the religious life of South Korean people. This study attempts to find the main reasons behind
the remarkable popularity of Christianity, as well as to show the unique features of South Korean
Christianity resulted by the distinctive development. After a short introduction presenting the first
stage of Christianity on the territory of Korea, the main features and situation of different Christian
branches are discussed, namely Catholicism, Orthodoxy, Anglicanism and Protestantism.
Contributing to the authenticity and detail of the work, nine qualitative interviews with
representatives of different denominations are included, all conducted by the author during his study trip to South Korea. Also, as the author had the opportunity to visit important religious sites during
his field trip in Seoul, his experiences are briefly reported too in the study. 

Published
2021-06-20
How to Cite
Vincentius, F. A. (2021). Egyedi jellemvonások a modern dél-koreai kereszténységben. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(2), 219-247. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1337