Tőkeáttételi ciklus vizsgálata a Nagy Recesszióban: Az Amerikai Egyesült Államok gazdaságában végbemenő hitelciklus felépülésének empirikus vizsgálata

Leverage cycle in the Great Recession: An empirical study of the credit cycle in the United States

  • Nándor László Flór
  • Géza Sebestyén

Abstract

Jelen cikk egyes makrogazdasági változók hatását vizsgálja a tőkeáttételi ciklus felépülésében az Amerikai
Egyesült Államok gazdaságában 1990 és 2015 között. A tőkeáttétel – ahogyan azt a Nagy Recesszió is
bebizonyította – sérülékennyé teszi a gazdaságot, ami szélsőséges esetben katasztrófához vezet. A
tőkeáttétel a gazdaság egészéhez hasonlóan ciklikusan alakul, ezért a hitelállomány felépülésének
megértése kritikus. A hitelezésre ható tényezők és más kutatások eredményeinek összefoglalását követően
a cikk kísérletet tesz arra, hogy gazdasági szektorok szintjén vizsgálja meg, mely változók játszanak fontos
szerepet a jelenség mögött. A vizsgálatok elvégzéséhez a szerzők a többváltozós lineáris módszert
választották annak kiderítésére, mennyire mutat egységes képet a gazdaságon belül a tőkeáttétel felépülése.
Az elemzés nem terjed ki a háztartási hitelezésre, kizárólag a nagyvállalati szegmens folyamataira
koncentrál. A szerzők arra a megállapítása jutottak, hogy megéri a makrogazdasági változók szerepét
iparági szinten vizsgálni, mivel az egyes szektorok esetében eltérő változók bizonyultak szignifikánsnak az
empirikus vizsgálatok alapján.
This article examines the impact of macroeconomic variables over the leverage cycle in the US economy
between 1990 and 2015. Leverage – as demonstrated by the Great Recession – makes the whole economy
vulnerable, leading to a catastrophe in extreme cases. As in the case of the economy as a whole, leverage
is cyclical, so understanding the recovery of the loan portfolio is crucial. After summarizing the results of
factors affecting lending and other researches, the article attempts to investigate at the level of economic
sectors, which variables play key roles behind this phenomenon. To carry out the examinations, the authors
chose the multivariate linear method to find out the general characteristics of the leverage cycle within the
economy. The analysis does not include the household lending activity, it concentrates solely on the
processes of the large corporate segment. The authors have come to the conclusion that it is worth
considering the role of macroeconomic variables at industry level as different variables have proved to be
significant on the basis of empirical studies.

Published
2021-06-20
How to Cite
Flór, N. L., & Sebestyén, G. (2021). Tőkeáttételi ciklus vizsgálata a Nagy Recesszióban: Az Amerikai Egyesült Államok gazdaságában végbemenő hitelciklus felépülésének empirikus vizsgálata. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(2), 128-151. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1330