A kelet-közép-európai háztartási megtakarításokat és eladósodást meghatározó makrogazdasági tényezők

The determinants of household savings

  • Viktória Endrődi-Kovács
  • Gábor Kutasi
  • Tímea Adél Tóth

Abstract

A különböző közgazdasági irányzatok között egységes álláspont, hogy a háztartások megtakarítása a
beruházáson keresztül a gazdasági növekedés egyik motorja. Azt illetően azonban, hogy a lakossági
megtakarításokat, illetve az eladósodottságot milyen tényezők határozzák meg, éles vita figyelhető meg a
szakirodalomban. Amíg például a neoklasszikus közgazdaságtan a kamatlábra helyezi a hangsúlyt, addig
a keynesi megközelítés inkább a jövedelemre. A tanulmány a kelet-közép-európai (V4+3) gazdaságok
háztartási megtakarítására vonatkozóan végez OLS panelregressziós elemzést. A különböző torzító
hatások kiszűrésével beazonosítja azokat a makrogazdasági változókat, amelyek ténylegesen hatnak a
háztartási szektor megtakarításaira és eladósodására. Mindebből következtetni lehet a hatékony
megtakarítás-ösztönzőkre.
There is a common approach among the various economics schools that households’ savings are an
engine of the economic growth by investments. However, a sharp discussion can be observed in the
literature about the real determinant factors of household savings and indebtedness. While the
neoclassical economics focuses on interest rates among others, the Keynesian approach emphasises rather
the role of income. The study performs OLS panel regression analysis about the household savings of
Central and Eastern European (V4+3) economies. It identifies the macroeconomic variables that factually
affect the households’ savings and indebtedness by filtering the various distorting effects. The results give
opportunity to conclude about the effective incentives for savings.

Published
2021-06-20
How to Cite
Endrődi-Kovács, V., Kutasi, G., & Tóth, T. A. (2021). A kelet-közép-európai háztartási megtakarításokat és eladósodást meghatározó makrogazdasági tényezők. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(2), 116-127. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1329