Közoktatás Szingapúrban

Public education in Singapore

  • György Csáki

Abstract

Az 1965-ben függetlenné vált Szingapúrban azonnal bevezették a 6 osztályos kötelező elemi iskolai
oktatást – angol nyelven, ami akkor elsősorban az egységes szingapúri identitás megteremtésének eszköze
volt. Az angol fokozatosan a teljes oktatási rendszer nyelvévé vált, s a közoktatás folyamatos bővítése
mellett a fő hangsúlyt a matematika és a természettudományok oktatására helyezték. Szingapúr városállam,
ahol a függetlenség elnyerése óta folyamatosan politikai egypárt-rendszer működik. Ebből adódóan az
oktatási rendszer – a tanárképzéstől és -továbbképzéstől a tantervekig és az egyes tananyagokig – erősen
centralizált. Mivel az oktatás tervezése a kezdetektől a makrogazdasági tervezés szerves része, a szingapúri
oktatási rendszer rugalmasan illeszkedik a gazdasági stratégia változásaihoz. A szingapúri oktatási rendszer
alapvetően angolszász típusú, s az ország gazdaságpolitikájának megfelelően folyamatosan igazodik a
globális gazdasági és oktatási trendekhez. A szingapúri közoktatás nemzetközi összehasonlításban is
különösen sikeres – ezt a továbbtanulási arányok és a PISA-felmérésekben elért kiemelkedő eredményei is
tükrözik.
After its independence in 1965, Singapore immediately introduced six years long compulsory and free
primary education in English. Teaching in English aimed creating a unified Singaporean identity. English
gradually became the working language of the entire education system. Alongside a steady expansion of
public education, the main emphasis was placed on mathematics and science. Singapore is a city-state,
featuring a one-party political system since its independence. Consequently, its education system, including
teacher training and in-service training to curricula and individual teaching materials, is highly centralised.
Since education planning has been an integral part of macroeconomic planning, the education system in
Singapore has been flexibly aligned to changes in economic strategy. Singapore's education system is
essentially Anglo-Saxon and has been constantly adapted to global economic and educational trends just
like the country's economic policy. Singapore's public education system is particularly successful by
international standards, as reflected by the high share of students continuing studies in higher-level
educational institutions as well as by Singapore’s outstanding rankings in the PISA surveys.

Published
2021-06-20
How to Cite
Csáki, G. (2021). Közoktatás Szingapúrban. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(2), 45-60. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1324