A HR szerepe a felelős foglalkoztatóknál

  • Brenda Boros
  • Zoltán Pókász
  • Ákos Süle
  • Dorottya Szabó

Abstract

A kutatás célja az, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2020. novemberi termelékenységi jelentésére és az “Év
Felelős Foglalkoztatója” kiadványra alapozva megvizsgálja négy kérdésből álló kérdőíves módszerrel,
hogy a vállalatok hogyan tudtak és tudnak alkalmazkodni a közelmúltban történt változásokhoz a
humánerőforrás szemszögéből. Ezekből a változásokból kiemelendő a digitalizáció és az innováció
növekvő térnyerése, a koronavírus-járvány és az azzal együtt járó kevesebb személyes kontaktus. Emellett
a HR-részlegek potenciális kockázati tényezői is a kutatás tárgyát képezik.
Először a Magyar Nemzeti Bank jelentésének releváns részei kerülnek összefoglalásra, ezt az “Év Felelős
Foglalkoztatója” kiadvány összefoglalója követi, végül a kérdőív és az arra adott huszonegy válasz
bemutatása következik. Az eredményekből látható, hogy a szolgáltatási szektorban és az iparban
tevékenykedő vállalatok attitűdje szignifikánsan eltér. Az azonban általánosan kijelenthető, hogy a
munkáltatók kifejezetten nagy figyelmet fordítanak a munkavállalók jóllétére, és igyekeznek a pandémia
alatt is megőrizni őket. Egy pozitív tendencia látható tehát, melyet azonban szélesebb, az országot érintő
makrofolyamatok sokszor hátráltatnak.
The aim of this research is to examine - with a survey of four questions - how corporations could and can
adapt to the recent changes from a human resources point of view based on the Hungarian Central Bank’s
productivity report of November 2020 and the publication called “Év Felelős Foglalkoztatója'' (Responsible
Employer of The Year). The incremental expansion of digitalization and innovation, the coronavirus
pandemic as well as the less in-person contact that is inherent with it have to be highlighted out of these
changes. Additionally, the potential risk elements of HR departments are also subjects of this research.
First, the relevant parts of the Nemzeti Bank’s report are summarized which is followed by the summary
of the “Év Felelős Foglalkoztatója” publication, and finally the questionnaire as well as its twenty-one
responses are presented. According to the results the attitudes of the corporations operating in the service
sector and in the industry significantly differ from each other. Nevertheless, what can be generally
determined is that these employers pay special attention to their employees’ well-being and they intend to
preserve their employees during the pandemic. Subsequently, a positive tendency can be seen, which is
often set back by the wider macro processes of the country.

Published
2021-06-20
How to Cite
Boros, B., Pókász, Z., Süle, Ákos, & Szabó, D. (2021). A HR szerepe a felelős foglalkoztatóknál. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(2), 13-34. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1322