Zalai Ernő, a kutató emlékére

In Memory of Professor Ernő Zalai

  • Tamás Révész

Abstract

Bár napra pontosan egyharmad évszázadon keresztül voltam Zalai Ernő közvetlen munkatársa, és így
megtisztelő kötelességemnek éreztem az egyetemi kutatói életművét összefoglaló emlékcikk megírásának
elvállalását, csakhamar rá kellett döbbennem, hogy a vele töltött 33 év alig több mint a fele az ő 60 éves
egyetemi pályafutásának, így e rendkívül tartalmas pályafutás nagy részéről nem tudok hitelesen és
részletesen számot adni. Mint közismert, Ernő a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) is sokféle
pozícióban igyekezett a magyar közgazdaság-tudomány színvonalát, nemzetközi elismertségét javítani, és
az elért eredményeket megvédeni. E tudományszervező, minőségbiztosító, utánpótlásképző, mecenatúra
stb. szerepét - például az MTA doktori és egyéb kutatói értékelési, pályázati eljárásai elősegítésére végzett
és az ő segítségével is létrehozott Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) megfelelő használatát
elősegíteni hivatott, az egyoldalúság és mennyiségi szemlélet, valamint a manipulációs lehetőségek
veszélyeire is felhívó tudománymetriai kutatói munkásságát - az akadémiai munkatársai tudják megfelelően
összefoglalni és méltatni [Csaba–Szentes–Zalai, 2014]. A Budapesti Corvinus Egyetemen és jogelődjein
vállalt sokféle vezetői, szakmai testületi szerepéről is sok régi kolléga tudna, és bizonyára fog is különböző
formákban megemlékezni. Jelen írásomban „csak” az egyetemi kutatásainak utolsó 30 évéről szeretnék
részletesebb ismertetést, illetve értékelést adni, bár ez a „csak” is olyan gazdag, sokrétű tevékenységet fed,
amiről remélem még sokan és sokáig fognak a szakirodalomban értekezni.

Published
2021-03-08
How to Cite
Révész, T. (2021). Zalai Ernő, a kutató emlékére. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(1), 57-68. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1296