Az informális ellátás költsége krónikus be-tegségekben: magyarországi kutatások össze-hasonlító elemzése

Cost of informal care in chronic diseases in Hungary: a comparative analysis

  • Zsuzsanna Beretzky

Abstract

Bevezetés: Magyarországon kevéssé ismertek az informális gondozás társadalmi terhei. Célkitűzés: Az informális ellátás költségeinek meghatározása krónikus betegségekben. Módszer: Tizenhárom korábbi hazai kutatás összehasonlító elemzését végeztük el. Ered-mények: Az 1986 beteg (nők: 59,9%) átlagos életkora 58,29 (SD=16,62) év volt. Az infor-mális ellátás (maximum 24 óra/nap) költsége átlagosan 7399 (SD=25648) forint/beteg/hét volt, az igénybevevők alcsoportjában 24509 (SD=42281) forint/beteg/hét. A legsúlyosabb állapotúak (EQ-5D-3L index≤0, N=162; 9,1%) közül 51 beteg (31,5%) nem kapott in-formális ellátást és 15-en egyedül éltek. Következtetések: Magyarországon az informális ellátás költsége jelentős. Számos betegségben azonban nincs adat, pedig ezek alapvetőek lennének a meg felelő egészségpolitikai döntések meghozatalához és a fenntartható finan-szírozás kialakításához.

Background: The costs of informal care are not available in Hungary. Objectives: To mea-sure informal care costs in chronic diseases. Methods: Thirteen previous studies were ana-lysed. Results: The average age of the 1986 patients (59,9% female) was 58.29 (SD = 16.62) years. The average cost of informal care (24-hour limit) was 7399 (SD=25648) HUF/pati-ent, in those who received informal care: 24509 (SD = 42281) HUF/patient. Of the patients in the worst health states (EQ-5D-3L index≤0, N=162; 9.1%) 51 (31.5%) didn’t receive informal care and 15 lived alone. Conclusions: The informal care costs are considerable, however data needed to support health policy decisions and achieve sustainable funding is often missing.

Published
2020-12-06
How to Cite
Beretzky, Z. (2020). Az informális ellátás költsége krónikus be-tegségekben: magyarországi kutatások össze-hasonlító elemzése. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(3), 137-151. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1238