Globalizáció – gazdaságpolitika – Kína

China at the crossroads

  • Dorottya Szabó
  • László Trautmann

Abstract

Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy Kína felzárkóztatását elsősorban a geopolitika határozta és határozza meg, nem pedig gazdasági doktrínák. A jelenleg is zajló geopoliti-kai átmenet azt jelenti, hogy megszűnik a régi világrend, amelynek inherens része volt a háborús konfliktus, és amelynek keretében a társadalmi-gazdasági fejlődés nem lehetett békés folyamat. Ezzel szemben az új világrend, a globalizáció korában a hosszú távú cél nemcsak a jólét, hanem az értékrend egésze, a biztonság, a szabadság, demokrácia és a jólét következetes érvényesítése. Álláspontunk szerint a kínai gazdaságpolitika célja a glo-bális partnerséghez való felzárkózás.

Contrary to the usual way of thinking about the Chinese opening-up in the economic lite-rature, our standpoint is that the main reason of every step forward in its development is determined by geopolitics and not economic doctrines. The geopolitical transition can be characterized by the shift from an old world order to a new one. From a world of which mi-litary conflict is an inherent part and economic and social development cannot be peaceful to a world where the preservation of peace and development coincides. The framework of the new world order is globalization and the aim of Chinese economic policy to catch-up to globalization.

Published
2020-12-06
How to Cite
Szabó, D., & Trautmann, L. (2020). Globalizáció – gazdaságpolitika – Kína. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(3), 82-105. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1235