Nem-szokványos gazdaságpolitikai intézkedések figyelembevétele a nemzetgazdasági modellezésben

Incorporating Non-Conventional Economic Policy Measures into Macroeconomic Modeling

  • Tamás Révész

Abstract

is számos nem szokványos gazdaságpolitikai intézkedés alkalmazására kényszerült. A cikk először megkísérli tisztázni ezen „nem-szokványos” illetve „unortodox” gazdaságpolitikák mibenlétét, majd azt vizsgálja, hogy az ilyen gazdaságpolitikák hogyan tükröződnek az állami kiadások és bevételek sajátos szerkezetében. Az adónemek nagy száma, valamint a sok ágazatspecifikus adó, adókedvezmény, támogatás már önmagában is utalhat a gazda-ságpolitika nem-szokványos jellegére. Az ilyen politikák modellezése kihívást jelentő feladat, részben azért, mert ezek a politikák sok rejtett adót és támogatást alkalmaznak a kereszttá-mogatásoktól és más, az árakat torzító intézkedésektől - például monopóliumok létrehozásá-tól – kezdve egészen a szabályozókedvezményekig és adósságleírásokig. A magyar esetben az élsportra, az egyházakra, a kormány üzeneteit közvetítő médiára, a határon túli magyarokra, valamint a kormányhoz közeli vállalkozók és külföldi befektetők tulajdonában lévő nagy-vállalatok beruházásainak támogatására fordított kiadások magas aránya is tanúskodik az unortodox gazdaságpolitika erős újraelosztó és társadalomátalakító szándékáról. A magyar gazdaságpolitika számos intézkedésének felsorolása és csoportosítása, valamint azok speciá-lis, néha egyedi mechanizmusainak megvilágítása után a cikk felvázolja, hogyan lehet ezeket a mechanizmusokat ábrázolni egy számszerűsíthető általános egyensúlyi modellben.

Since the beginning of the great financial crisis and the coronavirus crisis many governments and the EU itself felt compelled to apply a number of non-conventional economic policy mea-sures. After trying to clarify the meaning of these ’unorthodox’ policy measures the paper tries to spot such policies by investigating the structure of the government expenditures and reve-nues. The unusually high number of taxes and the many sector specific taxes, tax expenditures and subsidies may characterise such economic policies. To model such policies is a challenging task, partly because such policies tend to apply many hidden taxes and subsidies starting from exemptions and debt write offs. In the Hungarian case the high share of expenditures on professional sports, religious organisations, government supporting media, ethnic Hungari-ans living in the neighbouring countries and on the investments of big companies owned by foreigners or entrepreneurs close to the government illustrate the strong income distributio-nal and social engineering character of the unorthodox economic policies. After listing and grouping the many measures of the Hungarian economic policy and highlighting their special, sometimes unique mechanisms, the paper outlines how one can formulate such mechanisms in a computable general equilibrium model.

Published
2020-12-06
How to Cite
Révész, T. (2020). Nem-szokványos gazdaságpolitikai intézkedések figyelembevétele a nemzetgazdasági modellezésben. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(3), 52-81. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1234